Skip to main content

Tel/Fax: +382 20 281010; +382 20 281011 - Mob: +382 69 105 000

Četinari

Četinari su vrsta biljaka koje čine značajan dio crnogorskog biljnog svijeta. Ovi drveća i grmovi imaju igličaste ili ljuspičaste listove i obično su zimzeleni, zadržavajući lišće tokom cijele godine. U Crnoj Gori, četinarske šume su prisutne u raznim ekosistemima, pružajući značajnu biološku raznolikost i ekološku ravnotežu. Četinarske vrste kao što su jela, smreka i bor često se koriste u drvnoj industriji i građevinarstvu. Izuzetni su za dekoraciju parkova, vrtova i privatnih zelenih površina.
Osnovna podela sadnica u našem rasadniku je na niske i visoke četinare.

Niski četinari

Niski četinari su poseban tip četinara koji rastu u nižim visinama i često formiraju gusto prepletene šume. U Crnoj Gori, ovi četinari su važan dio ekosistema, doprinoseći biološkoj raznolikosti i zaštiti tla. Ova vrsta uključuje vrste poput čempresa, tise i borova, koje su prilagođene specifičnim uslovima nižih nadmorskih visina. Niski četinari igraju ključnu ulogu u očuvanju prirodnih staništa i pružajući zaštitu od erozije tla. Takođe, mogu biti estetski privlačni u pejzažima. Njihova karakteristična svojstva i uloga čine ih važnim dijelom crnogorske prirodne baštine.

Visoki četinari

Visoki četinari predstavljaju grupu četinara koji rastu u većim visinama i često formiraju šume koje dominiraju pejzažem. U Crnoj Gori, ovi četinari kao što su jela, smreka i bor, igraju ključnu ulogu u očuvanju prirodnih staništa, pružajući hranu i stanište različitim životinjama, te doprinose ekosistemskoj ravnoteži. Ovi drveća imaju karakteristične igličaste ili ljuspičaste listove, te su često zimzeleni, zadržavajući svoje lišće tokom cijele godine. Njihova vitalna uloga u ekologiji Crne Gore osigurava očuvanje bioraznolikosti i održavanje ekološke ravnoteže.

Katalog

CUPRESSOCYPARIS
Opis Visina (h) H+veza Obim Cijena € Bilješka Preostalo %
Cupressocyparis leylandi 80/100cm     5,90   20
Cupressocyparis leylandi 180/200cm     19,80    
Cupressocyparis leylandi 200/250cm     29,00    
Cupressocyparis leylandi Caste gold 180/200cm     24,80   100
Cupressocyparis leylandi variegata 180/200cm     23,00   20
Cupressocyparis leylandi Pyramidalis 110/130cm     16,80    
Cupressocyparis leylandi Pyramidalis 140/160cm     24,00   5
Cupressocyparis leylandi Pyramidalis 180/200cm     59,00    
Cupressocyparis leylandi Pyramidalis 200/250cm     85,00    
Cupressocyparis leylandi 200/250cm     18,50    
Cupressocyparis leylandi 100/120cm     9,80    
Cupressocyparis leylandi Caste gold 120/140cm     11,50    
Cupressocyparis leylandi Caste gold 160/180cm     16,90    
Cupressocyparis leylandi Caste gold 180/200cm     38,00    
THUJA
Opis Visina (h) H+veza Obim Cijena € Bilješka Preostalo %
Thuja occ.Smaragd 80/100cm     13,50   20
Thuja occ.Smaragd 100/120cm     18,50    
Thuja occ.Smaragd 160/180cm     28,00    
Thuja occ.Emerald 170/190cm     28,00   100
Thuja orientalis Aurea 150/170cm     14,80   20
CHAMAECYPARIS
Opis Visina (h) H+veza Obim Cijena € Bilješka Preostalo %
Chamaecyparis Yvonne 140/160cm     17,50  
JUNIPERUS
Opis Visina (h) H+veza Obim Cijena € Bilješka Preostalo %
Juniperus scopulorum Blue Arrow 140/160cm     18,80   20
Juniperus scopulorum Blue Arrow 100/120cm     13,50    
Juniperus scopulorum Moonglow 140/160cm     18,80    
Juniperus horizontalis 30/40cm     4,50   100
TAXUS
Opis Visina (h) H+veza Obim Cijena € Bilješka Preostalo %
Taxus baccata 30/40cm     7,50  
Taxus baccata 50/60cm     9,80   20
Taxus baccata 180/200cm     35,00   20 
Taxus baccata 200/250cm     58,00   20
PICEA
Opis Visina (h) H+veza Obim Cijena € Bilješka Preostalo %
Picea glauca conica 50/60cm     12,50   20
Picea glauca conica 120/140cm     22,30  
Picea abies 250/300cm     87,00  
Picea pungens 140/160cm     38,00   100
Picea pungens glauca 130/150cm     45,00   20
Picea pungens glauca 160/180cm     58,00   20
PINUS
Opis Visina (h) H+veza Obim Cijena € Bilješka Preostalo %
Pinus halepensis 200/250cm     58,00   20
Pinus nigra 250/300cm     86,00  
Pinus silvestris 250/300cm     86,00  
CEDRUS
Opis Visina (h) H+veza Obim Cijena € Bilješka Preostalo %
Cedrus deodara 200/250cm     58,00   20
Cedrus deodara 300/350cm     85,00  
Cedrus deodara 400/500cm     135,00  
Cedrus atlantica 200/250cm     58,00   100
Cedrus atlantica 300/350cm     85,00   20
Cedrus atlantica 400/500cm     135,00   20
Cedrus atlantica glauca 300/350cm     95,00  
Cedrus atlantica glauca 400/500cm     145,00   5
ARAUCARIA
Opis Visina (h) H+veza Obim Cijena € Bilješka Preostalo %
Araucaria araucana 500/600cm     140,00   20
Araucaria araucana 20/25cm     140,00  
Araucaria ( A. heterophylla ) 80/100cm     18,90  
Araucaria ( A. heterophylla ) 250/300cm     65,00   100